Trường Đại học Khoa học thực hiện đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp ngành Báo chí năm 2020

Với mục đích đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động trong lĩnh vực báo chí truyền thông của xã hội sau khi tốt nghiệp ra trường, sáng ngày 7/8/2020, tại giảng đường 3B502, trường Đại học Khoa học đã diễn ra buổi đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên tốt nghiệp năm 2020.

Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Chiều 27/7/2020, được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học, Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học đã tổ chức lễ kết nạp cho Đảng viên mới. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Chiến Thắng – Bí thư Chi bộ cùng với toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học.